Menu
Home / Avís Legal

Avís Legal

La pàgina web www.gimnasticdetarragona.cat és propietat de GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.E. (d’ara endavant, NÀSTIC), inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, amb el CIF A–43685213, Volum 1787, Foli 70, Secció 8a, Full T-24821, inscripció 1a, i domiciliada a Partida de la Budallera, s/n, C.P 43007, de Tarragona.

Amb la finalitat de determinar les persones que accedeixen a la pàgina web del NÀSTIC, s’entendrà com a USUARI a tota aquella persona que accedeixi a www.gimnasticdetarragona.cat.

Si desitja contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través del telèfon 977215103 o, si ho prefereix, remetent-nos un correu electrònic a l’adreça: administracio@gimnasticdetarragona.cat.

1. OBJETE

La present pàgina web ha estat dissenyada per facilitar, de forma gratuïta, informació esportiva, institucional, promocional i social, per a tot el públic en general i, especialment, als socis, aficionats i seguidors del NÀSTIC. La pàgina web ofereix, així mateix, un catàleg de productes ofert pel NÀSTIC als usuaris interessats. L’ús de la present pàgina web, així com la contractació dels productes disponibles en aquesta web, significa que l’usuari que accedeix està conforme i accepta, sense reserves de cap tipus, totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents, i, si escau, de registre i contractació. En relació a la contractació, en el moment en què l’USUARI contracti algun producte disponible a la pàgina web, s’entendrà que està conforme i accepta els termes indicats a les Condicions de venda, publicades a la www.gimnasticdetarragona.cat.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual dels textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos a la web són propietat del NÀSTIC, que és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i la normativa internacional, ratificada per Espanya.

La botiga virtual, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals el NÀSTIC és titular o legítim llicenciatari.

3. ACCÉS I ÚS

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que pugui fer-se de la seva informació i continguts, seran voluntaris i d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta pàgina web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari, quedant prohibida qualsevol tipus d’actuació en perjudici del NÀSTIC.

Es considerarà del tot prohibit l’ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i/o mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual del NÀSTIC, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat del NÀSTIC.

D’altra banda, NÀSTIC no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. NÀSTIC farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tot el necessari per restablir les comunicacions i corregir els errors tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització dels continguts.

NÀSTIC no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes al NÀSTIC, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o d’altres sistemes electrònics.

4 RESPONSABILIDAT

NÀSTIC no es fa responsable, per cap concepte, de cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a través de la present pàgina web, o de qualsevol altra, pel seu ús il·legal o indegut, o dels continguts i informacions accessibles o facilitats a través d’ella.

5. SERVEI

NÀSTIC es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent, així mateix, modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts que inclou.

6. HIPERENLLAÇOS

Entre els seus continguts, el portal del NÀSTIC inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació intercanviable a través d’Internet. No obstant això, NÀSTIC no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes. Els enllaços facilitats a la web del NÀSTIC tenen finalitats informatives per a l’usuari de la web, però en cap cas situa al NÀSTIC en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers mitjançant els enllaços.

Segons l’anterior, NÀSTIC declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. NÀSTIC no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou un “link” a la web www.gimnasticdetarragona.cat.

7. ÚS DE COOKIES (GALETES)

El lloc web pot utilitzar galetes quan un usuari navegui per les seves pàgines. Les galetes s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les galetes, resulta possible que el NÀSTIC reconegui les preferències sobre els continguts de la pàgina web seleccionats en visites anteriors pels usuaris, per poder recordar les seves preferències sense que hagin de tornar a seleccionar-les en visites posteriors.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i per impedir la instal·lació de galetes en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades pel NÀSTIC sense perjudici que, en tal cas, sigui necessari que l’usuari hagi de realitzar aquesta selecció en cada ocasió que visiti la pàgina web.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

8.1 GENERAL

En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el NÀSTIC li informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

NÀSTIC, segons la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei engloba, entre aquests serveis, el subministrament d’informació per la pàgina web. En tot cas, serà aplicable la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.

NÀSTIC posa en el seu coneixement l’existència d’uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, titularitat del NÀSTIC, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els citats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual pot accedir l’usuari per comprovar la seva situació.

8.2. MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT

NÀSTIC ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura que es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

8.3. ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació, amb l’objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicarà a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat del NÀSTIC, que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

Tot el personal contractat pel NÀSTIC i els seus Encarregats de Tractament estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció en quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades pel NÀSTIC.

8.4. RECOLLIDA DE DADES

Per la prestació dels serveis que ofereix el NÀSTIC i l’acceptació de les condicions descrites, es necessària la recollida d’unes dades imprescindibles, les quals li seran sol·licitades a través de formularis de la pàgina web.

En el moment en què un usuari es registra en el lloc web o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per tramitar la comanda i romandran disponibles per a consulta de l’usuari.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

8.5. EXERCICI DE DRETS

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran ser exercitats per l’usuari, o el seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida al NÀSTIC, a l’adreça Partida de la Budallera, s/n, amb Codi Postal 43007, Tarragona, o bé per correu electrònic a l’adreça administracio@gimnasticdetarragona.cat. Tanmateix, podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client o usuari que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

8.6. CONSENTIMENT

L’usuari presta el seu consentiment perquè el NÀSTIC pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats. Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment exprés al fet que les seves dades puguin ser utilitzades pel NÀSTIC per l’enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions electròniques, dels seus productes, a través de qualsevol de les seves marques comercials i llocs web de la seva propietat. El consentiment prestat podrà ser revocat per l’USUARI, sol·licitant-ho mitjançant correu electrònic a l’adreça administracio@gimnasticdetarragona.cat.

L’emplenament del formulari inclòs a la pàgina web o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions al NÀSTIC, implica el consentiment exprés del client o usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat del NÀSTIC.

La finalitat per la qual es recapten les dades de l’USUARI obeeix a una estricta gestió de sol·licituds. Això vol dir que les dades de caràcter personal recollides dels sol·licitants s’emmagatzemaran en un fitxer titularitat de NÀSTIC, el temps necessari per complir amb la seva finalitat.

9. CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre el NÀSTIC i els usuaris i/o clients seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se el NÀSTIC a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, com també aquella que les parts acordin que tindrà tal naturalesa, o la que simplement mencioni el contingut d’aquesta informació.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o noms de referència que el NÀSTIC pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre el NÀSTIC i el client es preservi en totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

10. CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

NÀSTIC es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents sobre la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes des de la data de publicació d’aquesta modificació a la pàgina web del NÀSTIC.

11. GENERALS

Per tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina www.gimnasticdetarragona.cat,serà aplicable la legislació espanyola i altra normativa internacional ratificada per Espanya, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el cas que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa en el marc d’una relació comercial i/o empresarial, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).

L’accés a la pàgina implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions anteriorment expressades.